Professionalisering af bestyrelsesarbejdet

Mange SMV virksomheder har ikke en bestyrelse, men det er veldokumenteret at virksomheder med bestyrelse klarer sig bedre end dem uden, hvilket giver det stof til eftertanke i flere og flere virksomheder. Paradoksalt nok er der stadig en del A/S’er, der vælger at indsætte “tante-bestyrelser”. Medlemmerne deltager alene fordi der lovgivningsmæssigt skal være en bestyrelse – ikke fordi, det er det bedste for virksomheden.

Dén bestyrelsesmæssige sammensætning giver sjældent dynamik og får fokus på virksomhedens vækst og værdiskabelse, men er mere en lovgivningsmæssig kontrolfunktion. Kompetencerne i bestyrelsen er mere eller mindre tilfældigt udvalgt.

Mange virksomheders bestyrelser arbejder idag mest med den basale grundlæggende viden om virksomheden KPI’er, kontrollerer at der er betalt skat og moms og at lovgivningen overholdes. Bestyrelsesmøderne går som de plejer; direktøren fremlægger kvartalets resultater og bestyrelsen kommenterer på dette. Måske studeres budgetterne og det diskuteres hvordan mål nås. Referatet viser en virksomhed i drift og stabilitet.

Direktionen udfordres ikke – det gør bestyrelsen heller ikke. Bestyrelsen fungerer som tilsynsråd. Derved går virksomhederne glip af at udnytte de mange muligheder og potentialet i virksomheden.

SMV virksomheders ejere kan være bange for at blive udfordret og at miste kontrollen. Man ved hvad man har og det er “godt nok”, det behøver der jo ikke at blive ændret på.

Hvad skal der til for at ændre dette?

Det giver mere økonomisk vækst og stabilitet når bestyrelserne ved, hvad de har med at gøre. Det er derfor vigtigt at fokusere på 3 områder i fremtiden;

  • Basal grundviden om bestyrelsesarbejde
  • Viden om operationelt bestyrelsesarbejde
  • Viden om bestyrelsen som værdiskaber

Grundviden kan beskrives som risikostyring og den daglige kontrol samt det ansvar, som bestyrelsens lovgivningsmæssigt har. Men det er også nødvendigt at vide noget om bestyrelsens operationelle udfordringer, kompetencer, forståelse for selve forretningen, effektive møder osv. – men det der rigtigt rykker er, når der fokuseres på strategier, resultater, vækst og ambitioner. Erfarne bestyrelsesmedlemmer kan hjælpe virksomheden til at se nye muligheder, og få udnyttet det potentiale der ligger i virksomheden. Det er vigtigt med dygtige, erfarne og vidende personer, der har de fornødne værktøjer og viden.

Såfremt at alle 3 fokusområder blev intregreret i bestyrelserne, så havde vi sandsynligvis et ganske andet samfund.

Hvis virksomheden skal yde mere, er det nødvendigt at både bestyrelse og direktion bliver udfordret, der skal sættes fokus på målbarhed, eksekvering og ikke mindst passion. Virksomheden skal være klar til udfordringer i særdeleshed i forhold til de ændrede markedsvilkår vi ser i disse år. Bestyrelsen og direktionen skal være fremsynet nok til at se disse udfordringer før de sker!

Bestyrelsen skal derfor både indbyrdes og med direktionen samarbejde om forandringerne, medlemmerne skal være nysgerrige, ansvarlige og imødekommende overfor nye forslag.

Den store undersøgelse BoardInnovators gennemførte i 2012 viser, at virksomheder med tantebestyrelser ikke når den potentielle fremdrift. Resultaterne kan være gode nok, men der kan nås langt længere med en bestyrelse der er sammensat korrekt, og ikke består af tanter eller gode venner. Virksomheder der indfører professionelle bestyrelser når langt længere, bliver mere veldrevet og skaber bedre resultater. Det skaber arbejde til flere, jobsikkerhed, større indtjening, stærkere og mere velfunderede virksomheder. Hertil kommer at banker er langt mere trygge ved virksomheder der har en professionel bestyrelse. Det skaber bedre fundament for finansiering og forhandlinger med banken.