Ansvar gælder også i andelsboligforeninger!

– du har også personligt ledelsesansvar, når du sidder i en forenings bestyrelse…

Når du sidder i en andelsboligforenings bestyrelse, har du præcis samme ansvar, som hvis du sidder i enhver anden virksomhed eller organisations bestyrelse. Derfor er det vigtigt du sætter dig ind i selskabsloven og dit øvrige ansvar.

I de seneste år, har der været flere ledelsessager om ansvar. Dette er ikke forbigået andelsboliger og grundejerforeninger. Derfor er det vigtigt at man forholder sig til fremlagte oplysninger. Du bør være opmærksom på, at tab ikke kun er økonomiske tab, men også erstatningspligtige tab, feks. tab af erhvervsevne, miljøkrav mm.

Hvis du vil vide mere om dit ansvar som bestyrelsesmedlem, er du velkommen til at kontakte os.

Og du kan helt gratis deltage på vores mini-bestyrelseskursus, hvor vi gennemgår hvad du skal være opmærksom på, når det gælder dit ledelsesansvar.