Bestyrelsens sammensætning

– Bestyrelsesarbejde sker i mange sammenhænge og omhandler mange områder

Der er ikke nogen formelle lovkrav til bestyrelser, undtagen i aktieselskaber A/S’er, hvor §115 i selskabsloven er gældende. Og et aktieselskab kan vælge at have et tilsynsråd istedet for en bestyrelse. Et tilsynsråd har kun tilsynspligt og har ikke noget strategisk ansvar.

Men selvom der ikke er lovkrav i anpartsselskaber og øvrige virksomhedsformer kan det være en rigtig god idé at have en bestyrelse. Vi kan se at mange af disse ikke-A/S virksomheder, har haft stor udbytte af en bestyrelses arbejde. En virksomhed, der skifter sin “tante-bestyrelse” ud med en mere ekstern bestyrelse har væsenlig højere vækst.

Lidt fra selskabloven
For A/S’er gælder at der skal være mindst 3 personer i bestyrelsen, som ikke er direktører i selskabet. Desuden må direktøren ikke være formand eller næstformand.

I et anpartsselskab med mere end 35 ansatte, kan medarbejderne vælge at benytte reglerne om medarbejde bestyrelsesmedlemmer. I det tilfælde skal et anpartsselskab etablere en bestyrelse eller et tilsynsråd jf. selskabsloven.

Det anbefales at bestyrelsen har en størrelse der passer til virksomheden og at den har mulighed for konstruktiv debat og effektive beslutninger. Et ulige antal gør at der ikke kan opnåes stemmelighed.

Det er desuden hensigtsmæssigt at bestyrelsen er uafhængig af følelsesmæssig involvering og af særinteresser.

Kompetencer
Bestyrelsens kompetencer bør være sammensat på en måde, således at virksomhedens udfordringer imødekommes. Det har betydning hvilken størrelse, hvilken ejerstruktur og ikke mindst hvilken branche, der er tale om. Grundlæggende set, skal der være viden om strategi, risikostyring og evaluering – og ikke mindst kendskab til virksomhedens produkter og markedet. Men vigtigt er også om bestyrelsen evner at samarbejde, kommunikere konstruktivt, og kan (ud)føre en strategi, der giver de ønskede resultater.

Et eksempel, vi oftere og oftere ser, er når en bestyrelse vælger at få en kommunikativ kompetence med i bestyrelsen, feks. journalist eller kommunikationsrådgiver. Det giver mere fokus på, hvordan dialog med medarbejdere, kunder, leverandører og andre stakeholders foregår. Det igen giver mulighed for at kommunikere en strategi mere klart og dermed stiger succesraten for hele virksomhedens vækst.

En tydelig formand er nødvendigt i de fleste bestyrelser. Med tydelig menes en person, der tager ansvar for bestyrelsens samarbejde, er synlig hos medarbejdere og direktion. Formanden er sparringspartner for direktøren/den daglige ledelse og bør desuden opføre sig som ambassadør og netværker for virksomheden. Formandens juridiske ansvar er at indkalde til bestyrelsesmøder og at sørge for afholdelse af generalforsamlingen. Ofte er det formanden, der udtaler sig til pressen.

Behovene ændrer sig
Bestyrelsen bør, via jævnlige evalueringer, sikre at man hele tiden har de kompetencer i bestyrelsen som virksomheden har behov for. Når man skifter fra iværksætterfasen til vækstfasen, skal der skiftes kompetencer, da vækstfasen fordrer kompetencer fra at være i et usikkert marked med langsom vækst i salget til et accelerende salg med mere konkurrence. I vækstfasen skal bestyrelsen være mere analyserende vedr. salgsindsats og efterspørgsel, der skal skrappere kontrol og styring med forretningsgange, hvor iværksætterfasen har mere fokus på feks. finansiering, investering og ejerskabsforhold.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om hvordan du sikrer at de rigtige kompetencer findes i din bestyrelse og/eller hvis du har brug for sparring – også til at udføre evalueringer.