Sådan kom jeg igang med bestyrelsesarbejde

I efteråret 2016 tog jeg den beslutning, at bestyrelsesarbejde skulle være en del af min fremtidige portefølje. Jeg har arbejdet med forretningsudvikling og motivation af ejerledere i mange år, men savnede et mere langvarigt forhold til virksomheder, hvor jeg kan bruge flere af mine mange kompetenceområder.

Jeg har taget Bestyrelsesinstituttets 3 dages bestyrelsesuddannelse, hvilket gav mig indsigter og stærke konkrete værktøjer. Men jeg fik også hjælp til at italesætte mit kandidatur på flere måder. Dels fik jeg helt konkret hjælp til mit CV og min profil, samt jeg fik også vejledning til, hvordan jeg præsenterer mig overfor mulige bestyrelser.
 
– Richard Løwe, Balance in Business

3 dages bestyrelsesuddannelse

På vores 3 dages bestyrelsesuddannelse går vi i dybden med ansvar, risikostyring, strategi og praktisk bestyrelsesarbejde, samarbejde, direktion vs. bestyrelse, kommunikation mm.

Du får ikke alene viden om dit ansvar, men også om pligter og lærer, hvordan du håndterer det praktisk bestyrelsesarbejde på en værdiskabende og vækstorienteret måde.

Undervisningen tager udgangpunkt i dine og de andre deltageres udfordringer, og bliver derigennem jordnær og praktisk. Nærmest som sparring.
Underviserne kommer med deres egne oplevelser og anekdoter – og det er ikke kedeligt!

Du vil få ændret dit syn på moderne bestyrelsesarbejde. Vi arbejder intensivt med det skabende og strategiske bestyrelsesarbejde – ikke det kontrollerende. De mange koblinger til eliteidræt, kendte bestyrelsers successer og fadæser, gør læringen optimal.

Når du er færdig bliver du “Certificeret Bestyrelsesmedlem” og får udleveret et certifikat.

Hvem henvender 3 dages uddannelsen sig til?

Uddannelsen er for dig:

 • der vil kende dit ansvar til bunds, så du ikke kommer i klemme.
 • som vil kunne udvikle og skabe værdi i en SMV/ejerledet virksomhed, fond eller forening.
 • der skal skabe eller har en bestyrelse/advisoryboard, hvor vækst og værdiskabelse er vigtigst.

Emnerne på 3 dages uddannelsen er:

 • Grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejde
 • Arbejdsgrundlag og ansvar
 • Strategi
 • Praktisk bestyrelsesarbejde
 • Samarbejde og værdiskabelse
 • God selskabsledelse
 • Indtræden og samarbejde
 • Økonomi
 • Rapportering
 • Intern/ekstern kommunikation
 • Bestyrelse vs. direktion

ENKELTE LEDIGE PLADSER DEN 6. – 8. SEPTEMBER 2017