Deltag i Boardmembers Club

– Bestyrelsesnetværk for professionelle

Boardmembers Club henvender sig specifikt til lederne i små og mellemstore virksomheder (SMV). Til netværket er tilknyttet flere virksomhedsrådgivere med stor erfaring fra dansk erhvervsliv, hvilket sikrer både seriøsitet, kant og aktualitet.

Boardmembers Club er vores foretrukne rekrutteringsplatform, da vi igennem netværket lærer deltagernes egenskaber og kompetencer godt at kende.

Boardmembers Club faciliteres af erfarne bestyrelsesmedlemmer og topledere med mange års erfaring.
Møderne foregår i et bestyrelsesfagligt miljø. Her vil du vil blive udfordret på aktuelle bestyrelsestemaer samt:

Netværksmøder
4-6 faciliterede møder pr. år.

Indlægsholdere
Der er på hvert møde indlæg af en specialist inden for et relevant emne, der efterfølgende danner grobund for gruppens debat.

Årlig tilbagevendende internationalt møde
F.eks. til London med besøg hos innovativ virksomhed, netværksmøde og flere virksomhedsbesøg.

Seminarer med ledelsesrelevante emner
Her er mulighed for at mødes med potentielle virksomheder, der søger medlemmer til bestyrelse og advisory board.

Mulighed for bestyrelsessimulering
I bestyrelsessimulatoren trænes personlige kompetencer og man får personlig feed back på egen indsats = ekstra læring. Deltagerne opdeles i fiktive bestyrelser, der træner vanskelige beslutninger.

Ansøg om optagelse nu
For at blive optaget i Boardmembers Club inviteres du til en samtale, hvor kriterierne for optagelse i netværket gennemgås – herunder erfaring med bestyrelsesarbejde, brancher, konkurrerende virksomheder, kompetenceprofiler, m.v.

Send optagelsesansøgning eller spørgsmål i dag til info@bestyrelsesinstituttet.dk med navn, virksomhed(-er) og kontaktdata.

Du får:

 • Nyhedsbreve med fagligt indhold
 • Nationale temamøder
 • Optagelse i kandidatbase
 • Rabat på uddannelser
 • Regionale netværksmøder inkluderet i medlemskab
 • Adgang til bestyrelsesfaglig sparring
 • Information om nye bestyrelsesposter
 • Information om Advisory Board poster
 • Personlig samtale med fokus på bestyrelses kandidatur
 • Bestyrelsesværktøjer, dokumenter mm
 • Arrangementer med samarbejdspartnere
 • Fredags mail med relevante informationer og artikler
 • Med i bestyrelsesfaglig gruppe med 6 årlige møder
 • Bestyrelsesfagligt døgn
 • Sparring på bestyrelsesprofil og CV
 • Personlig sparring på bestyrelsesudfordringer
 • Bestyrelsesmedlem som anbefales af BestyrelsesInstituttet

Optagelse i Boardmembers Club kræver ansøgning.