Bestyrelsesarbejde

Er din bestyrelse dysfunktionel?

Har din bestyrelse medlemmer, der stoler på hinanden, er engagerede, er fortrolige med konflikter, holder hinanden op på aftaler og fokuserer på strategi og resultater?

Hvis ikke, vil din bestyrelse sandsynligvis have en vis grad af dysfunktionalitet og der er muligvis behov for en ændring.

BestyrelsesInstituttet har arbejdet med bestyrelser i organisationer af alle størrelser i stort set alle brancher i en lang årrække. Når vi går igang med at optimere en bestyrelses resultater, har flere af dem på inden vist et eller flere symptomer på en vis grad af dysfunktionalitet.

De 5 vigtigste dysfunktioner, der betyder mest for samarbejdet, er teoretisk underbygget i et bedømmelses- og diagnosticeringsværktøj baseret på bogen fra Patrick Lencioni, de fem dysfunktioner i et team. Disse dysfunktioner kan observeres i rigtigt mange bestyrelser, og når de er opdaget, kan de adresseres.

Den første dysfunktionalitet er:

Manglende tillid
– Hvis der ikke er tillid til bestyrelsen, vil direktørerne:
• Skjule deres svagheder og fejl for hinanden.
• Tøve med at bede om hjælp eller give konstruktiv feedback.
• Tøve med at tilbyde hjælp uden for deres egne ansvarsområder.
• Gå til konklusioner om andres hensigter og evner uden at forsøge at klarlægge dem.
• Undlader at genkende og klare hinandens færdigheder og oplevelser.
• Spildtid og energi, der styrer deres adfærd for effekt.
• Bære nag.
• Fokusere tid og energi på politik, ikke vigtige spørgsmål.
• Udskyde møder og finde grunde til at undgå at bruge tid sammen.

Den næste dysfunktionalitet er:

Konfliktfrygt
– Symptomerne på denne dysfunktionalitet i bestyrelser er, at de vil have kedelige og resultatløse møder, skabe miljøer, hvor envejs-kommunikation og personlige angreb trives og man vil ignorere vigtige kontroversielle emner, der er kritiske for at få succes. Man vil heller ikke få belyst alle holdninger og perspektiver fra bestyrelsesmedlemmerne og man vil spilde tid og energi på stillestående og ufrugtbar risikostyring.

Den tredje dysfunktionalitet er:

Manglende forpligtelse overfor hinanden
– hvor bestyrelsesmedlemmer undlader at forpligte sig til at være et team – det resulterer i:
• Tvetydighed blandt bestyrelsen om retning og prioriteter.
• Manglende muligheder på grund af overdreven analyse og unødvendig forsinkelse.
• Manglende tillid og frygt for fiasko.
• Reviderer diskussioner og beslutninger igen og igen.
Skiften holdning blandt direktører.

Dysfunktionelle bestyrelser er ude af stand til at skabe klarhed omkring deres retning og prioriteter og kan ikke rette lederne omkring fælles mål. De bevæger sig fremad med tøven og vil ofte ikke lære af fejl.

Den fjerde dysfunktionalitet er:

En bestyrelse, der undgår ansvarlighed:
• skaber vrede blandt direktører, der har forskellige standarder for præstationer.
• Fremmer middelmådighed.
• Mangler deadlines og nøgleleverancer.
• Placerer en unødig byrde på formanden, som den væsenligste kilde til disciplin.
• Sørger ikke for at dårlige performere bliver presset.
• Identificerer ikke potentielle problemer hurtigt ved at sætte spørgsmålstegn ved hinandens tilgange uden tøven.

Den femte dysfunktionalitet er:

Manglende resultater
– Hvis et bestyrelse ikke er fokuseret på resultater, vil organisationen stagnere eller undlade at vokse, sjældent besejre konkurrenter, miste præstationsorienterede medarbejdere, være let distraheret og opmuntre individualistisk adfærd, hvor bestyrelsesmedlemmer fokuserer på deres egen karriere og individuelle mål.

Så hvad skal bestyrelsen så gøre?

Man skal selvfølgelig først og fremmest blive enige om hvordan bestyrelsen arbejder. Husk forretningsordenen.
De bestyrelsesmedlemmer, der accepterer det meste af følgende, vil sandsynligvis også sidde i mere effektive bestyrelser:
• Bestyrelsesmedlemmer er tydelige på, hvad der forventes af dem.
• Bestyrelsesmøder er godt planlagt, så bestyrelsen kan gennemgå alle nødvendige beslutninger..
• Bestyrelsesmedlemmerne kommer forberedt til møder, som også er velforberedt.
• Skriftlige rapporter modtages i god tid før møderne.
• Alle direktører deltager i vigtige bestyrelsessamtaler.
• Forskellige synspunkter opmuntres og diskuteres.
• Alle direktører støtter de trufne beslutninger.
• Bestyrelsen har en plan for videreudvikling af direktører.
• Bestyrelsesmøder er altid interessante og ofte sjove.

Hvor mange af ovenstående erklæringer kan du være enig med?

Hvis du er uenig med en række af dem, er der så sandsynlighed for, at du er medlem af en dysfunktionel bestyrelse? … og hvis din virksomhed har en dysfunktionel bestyrelse, er det også sandsynligt, at det vil være en dysfunktionel virksomhed?

Har du spørgsmål til artiklen?

Send en besked og vi kontakter dig.

 

Læs også

Undgå konflikter i bestyrelsen

Sådan hentes værdifuld feedback fra din bestyrelse