Får du ikke tilbud om bestyrelsesposter, du søger?

-Så kan det skyldes at du sender et almindeligt jobrettet CV

At søge en bestyrelsespost er noget lidt andet og kan være mere komplekst, end at søge et job. En bestyrelse lægger både vægt på personlige kompetencer og faglige kompetencer, og det skal fremgå af dit CV.
Derfor har vi lavet en skabelon med de vigtigste spørgsmål, du skal svare på når du søger en post. Den kan du få (gratis) ved at hente den her.

(Faktisk kan du også hjælpe os, hvis du udfylder skabelonen og sender den til os efterfølgende. Så kan vi bedre vejlede dig og virksomheder/bestyrelser, når vi skal matche poster med kandidater)

De færrest poster bliver slået op offentligt

Vi skaber resultater for bestyrelser via målrettet uddannelse, medlemskaber, Boardmembers Club og rekruttering – i den forbindelse ikke “kun” rekruttering, men vi vejleder også bestyrelser, der søger at skifte et bestyrelsesmedlem eller søger nye kompetencer. Nogen gange bliver posterne slået op, men de fleste bliver besat via netværk og relationer.

Mange bestyrelser kender allerede den kandidat, de gerne vil have ind i deres bestyrelse, men tænker ikke over, at der kunne være bedre alternativer. F.eks. uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne, skabelse af et advisoryboard, der kan løse en specifik opgave, faglig sparring eller en helt anden kandidat. I dag vælges nye bestyrelsesmedlemmer ofte ud fra personlige relationer og referencer – bare tænk på Old Mens Network! Men det er bestemt ikke altid den bedste løsning for resultaterne på langt sigt.

Det gælder også i foreninger, der normalt vil skabe en bestyrelse ud fra de medlemmer, der er medlem af foreningen – men er medlemmerne nødvendigvis de bedste til at drive foreningen? Skal man have en ekstern kompetence ind, der ser tingene udefra? Hvad ville det give din forening, hvis nogen stillede spørgsmål ud fra et helt andet perspektiv?

Hvordan kommer jeg videre?

Har du brug for faglig sparring til bestyrelsesarbejde og -karriere kan du bestille en samtale ved at henvende dig til info@bestyrelsesinstituttet.dk eller læse mere her

Via artiklerne på hjemmesiden finder du artikler om kompetencer, oprettelse af bestyrelse mm.

Held og lykke med bestyrelsesarbejdet.