bestyrelsespost

Rekruttering til ledige bestyrelsesposter

Rekruttering af professionelle og dygtige bestyrelsesmedlemmer er i vækst, siden 2014 har vi besat mere end 50 bestyrelsesposter. Det har været alle typer virksomheder – både små og store – inden for industri, produktion, service. Det er både offentlige og private virksomheder.

Vores medlemmer har i 2016 fået 428 bestyrelsesposter.

I 2017 har vores medlemmer i første kvartal fået 231 bestyrelsesposter

Kandidaterne er udvalgt især via vores kendskab til deltagerne i netværket Boardmembers Club og blandt tidligere deltagere på vores bestyrelsesuddannelser. Men der er også poster, der er besat direkte blandt kandidater, vi har haft til samtale, og som er registret i vores rekrutteringsbase.
Ikke alle poster har været slået op.

Vi føler en særlig forpligtelse overfor både kandidater og virksomheder til at være katalysator for, at samarbejdet kommer bedst muligt fra start. Det kræver, at vi har et indgående kendskab til de personer, som skal arbejde sammen. Vi har altid mindst én grundig samtale med virksomhedens eksisterende bestyrelse, hvor vi sammen gennemgår hhv. bestyrelsens, direktionens og virksomhedens behov og ønsker. Herigennem får vi et indblik i, hvilke udfordringer virksomheden/bestyrelsen står med og kan analysere, hvilke af vores kandidaters kompetencer, der kan dække dem.

Søg om optagelse i vores kandidatbank

Optagelse i vores database fungerer ved at du kommer til en personlig optagelsessamtale, som samtidig afklarer kompetencer og ønsker til roller, virksomheder, brancher mm. Altså en rigtig grundig gennemgang af dine ønsker og muligheder i fremtidige bestyrelser. Under samtalen hjælper vi dig også igang med dine muligheder for at få din første eller næste post.

Samtidig vil vi rigtigt gerne lære dig at kende så vi endnu bedre kan matche virksomheder og bestyrelsesmedlemmer. Vi lægger en hel del arbejde i – hver gang vi får en ny søgning – at gennemgå dit CV og se om det passer søgningen. Der skal som regel en del mere til end en maskinel søgning.

Det koster kun fra kr. 6.000,- ekskl. moms at blive optaget – og inkluderer, ud over optagelsen, et helt års information og vidensopdatering med nyhedsbreve, artikler, værktøjer samt deltagelse på vores seminarer og konferencer samt invitationer til arrangementer og netværksmøder.

Ved at lære dig at kende kan vi bedre finde de helt rigtige muligheder

Du får dels optagelse i kandidatbanken og dels holder vi dig opdateret på, hvad der sker af trends i danske og internationale bestyrelser. Du vil få konkrete råd, vejledning og værktøjer så du kan styrke bestyrelsesarbejdet, uanset om det er som medlem, som ejerleder/direktør eller virksomhed.
Vil du vide mere – og måske er interesseret i noget mere netværksorienteret og/eller har brug for sparring – kan du læse mere her.

Vi afholder samtaler i omegnen af Aarhus og København.