bestyrelse

Honorering af bestyrelse

,

Hvis du forventer at dine bestyrelsesmedlemmer skal lægge en seriøs indsats, skal der også foreligge en aftale om honorering.
Honoreringen, som også kan kaldes incitamentsordning eller aflønningsprogram, kan være sammensat på mange måder og kan ske efter mange forskellige målepunkter.
F.eks.

  • Honorering pr. møde
  • Honorering efter timeforbrug
  • Honorering på årsbasis, feks. efter forventet indsats
  • Honorering med ejerskab, aktier/anparter, warrants, partnerskab
  • Honorering efter omsætning
  • Honorering efter opnået resultat
    …eller en kombination af disse.

Honoreringen vil normalt forbedre resultater på bunden og værdiansættelse af virksomheden. Men der er flere punkter, man skal være opmærksom på.

Klar aftale og beskrivelse

Overordnet set er det væsentligt at beskrive aflønningsprogrammet, så der måles efter hensigtmæssige parametre, og så skal der nedskrives en værdiansættelsesmetode, der kan håndtere de individuelle betingelser hos bestyrelsesmedlemmer og direktion. Målet er at opnå en fair værdiansættelse, der afspejler markedet, som ikke belaster resultatet mere end nødvendigt, og som samtidig ikke fører til unødig beskatning for modtageren.
Vi anbefaler, at aftaler om honorar, incitamentsordning mm. beskrives i ejeraftalen.

Hvor stort er et honorar så?

Bestyrelseshonorar er skattepligtigt og en personlig indkomst. Man kan ikke længere eje en virksomhed, som får honoraret udbetalt, men man må gerne udbetale telefonpenge, rejseomkostninger, diæter o.lign.
Hvis der udbetales honorar, er en god tommefingerregel, at alle får det samme dog således, at bestyrelsesformanden får et forhøjet honorar, der begrundes i, at arbejdsbyrden for formanden er større. Ofte 150 eller 200% af det menige medlems honorar.
Et gennemsnitligt årligt honorar for en bestyrelse i en virksomhed med omsætning på ca. 50 mio er ca 25.000 – 45.000 pr. menigt bestyrelsesmedlem.
I OMXC20 virksomhedernes bestyrelse får formanden i gennemsnit kr. 1,2 mio og menige medlemmer får kr. 430.000. Tal fra PWC 2015.

OBS!

I tilfælde af at bestyrelsen taber en ledelsesansvarssag, risikerer det enkelte bestyrelsesmedlem at skulle tilbagebetale de seneste 5 års honorar i erstatning.

 

Læs også

Forskellen på en bestyrelse og et advisoryboard

Overvejelser, når du vil tage din virksomhed til næste niveau