Kun hver femte bestyrelse besidder de rette kompetencer

af Laura Raidla, Rekrutteringskonsulent at F10 HR & Rekruttering, 23. okt. 2014

Virksomheder går glip af det fulde udbytte ved en bestyrelse, hvis det er de forkerte personer, som sidder i den – jævnlige evalueringer er vejen frem.

Et af de primære formål med en bestyrelse, måske især i mindre og ejerledede virksomheder, er at tilføre virksomheden nødvendige erfaringer og kompetencer til at kunne fungere som en kompetent, konstruktiv og kvalificeret sparringspartner til direktøren eller ledergruppen i forbindelse med større strategiske, ledelsesmæssige eller finansielle beslutninger. Bestyrelsen ses dermed som en form for ressourceorgan.

En undersøgelse lavet af FSR – danske revisorer viser, at kun 19% enten er helt enige eller enige i, at bestyrelserne i de danske virksomheder besidder det rette miks af kompetencer og erfaring til at kunne tackle de udfordringer, som virksomhederne står over for de kommende 3 år. Kun hver femte bestyrelse forventes således at kunne løfte sin opgave optimalt.

Ligeledes viser en afgangsopgave fra handelshøjskolen i Århus, at godt halvdelen af bestyrelserne i mindre og mellemstore virksomheder er såkaldte tantebestyrelser, forstået som en bestyrelse bestående af familiemedlemmer, nære venner og lignende, der sjældent besidder de rette kompetencer.

Skal der være et udbytte ved at have en bestyrelse, er denne situation ikke optimalt, og kan koste virksomheden penge både direkte i form af spildte honorarer, men endnu væsentligere i form af manglende videreudvikling af firmaet.

Skal bestyrelsen etableres for første gang, skal kompetencebehovet i bestyrelsen overvejes og afklares – herunder følgende:

  • Hvilken specialistviden har bestyrelsen brug for?
  • Hvilke erfaringer har man brug for?
  • Hvilke persontyper har man brug for?

Når bestyrelsen sammensættes, skal den rette blanding af kompetencer være til stede – både hos de enkelte medlemmer og samlet som et team.

En eksisterende bestyrelse bør implementere strukturerede og jævnlige bestyrelsesevalueringer for at sikre sig, at udviklingen i virksomheden og de krav selskabets aktuelle situation og forhold stiller, hele tiden kan blive bakket op af de rette kompetencer i bestyrelsen. Selvevalueringen bør bedømme følgende elementer:

Resultater – om og i hvilket omfang bestyrelsen løser sine opgaver og om der fokuseres på de rigtige opgaver
Arbejde – bestyrelsens arbejdsfacon og indsats, herunder sikre at alle medlemmer er aktive og velforberedte
Sammensætning – det enkelte medlems indsats, rolleforståelse og interaktionen mellem medlemmerne og fremtidige kompetence behov.
Evalueringen bør ses som en fast bestanddel af bestyrelsens arbejde med et klart defineret formål. Jo tydeligere kriterierne og fremgangsmåden for evalueringen er fastlagt, desto mere naturlig og effektiv bliver processen. Det bliver således et værdifuldt værktøj til en stadig forbedring af den samlede bestyrelse og de enkelte medlemmers arbejde, og et vigtigt hjælpeværktøj i at sikre sig, at man hele tiden har de rette kompetencer i spil.