Møde

Undgå konflikter i bestyrelsen

,

Som en del af bestyrelsens allervigtigste virke, forventes det, at den samlede bestyrelse gennemfører et godt samarbejde. Bestyrelsen forventes at kunne fungere kollektivt. Hvert medlem deltager med deres egne særlige færdigheder, viden og erfaring, og har pligt til at anvende disse kompetencer til virksomhedens bedste. Det gælder også i samarbejdet.

En effektiv bestyrelse søger at stimulere ide-udviklingen, identificere nøglespørgsmål, overveje alternativer og træffe velinformerede beslutninger. For at gøre det, kræves der ofte en kraftig debat som undertiden kan blive til konflikt. Men der er mange flere grunde til, at der kan opstå problemer. Sådanne tvister skal behandles så hurtigt som muligt, da de, hvis de ikke løses, kan underminere bestyrelsens effektivitet og organisationens præstationer.

Mens de fleste større organisationer har politikker og procedurer til at klare klager fra kunder, medarbejdere og offentligheden, er der ofte en tilbageholdenhed med at håndtere konflikter i bestyrelsen.

Konflikternes karaktér

Man kan generaliserer konflikternes karaktér i to større typer konflikter. Dem, der har juridisk potentiale – feks. ved aktionærtvister eller transaktioner. Og de konflikter, der har rod i personlige uoverensstemmelser eller manglende information.

Her vil jeg fokusere på en række enkle måder, der kan hjælpe bestyrelsen med at løse uoverensstemmelser og i visse tilfælde forhindre nogle konflikter i det hele taget ved at skabe et produktivt bestyrelsesmiljø.

For at opnå et godt samarbejde kan følgende trin være gavnlige:

  • Sikre overensstemmelse mellem medlemmerne med organisationens grundlæggende formål for eksistensen (hvem er vi? Hvad gør vi? Hvorfor gør vi det? For hvem gør vi det?).
  • Sikre overenstemmelse i kerneværdier – når et medlems personlige værdier er forenelige med organisationens kerneværdier, vil der være mindre konflikt og mere effektiv beslutningstagning i bestyrelsen.
  • Afklare rollerne i bestyrelsen og ledelsen, herunder formandens, administrerende direktørens og de enkelte medlemmers roller.
  • Oprette sunde processer, f.eks. en dagsorden, der fokuserer bestyrelsens diskussion om strategiske forhold.
  • Sikre den korrekte strøm af information – intet kan ødelægge forholdet mellem bestyrelsen og ledelsen mere end bestyrelsesmedlemmer, der ikke får de data, de har brug for til at træffe velinformerede beslutninger eller føler, at de ikke bliver fortalt hele historien om organisatoriske præstationer.
  • Opmuntre til en bestyrelseskultur, der muliggør effektive diskussioner, debatter og drøftelser. Formanden kan gøre meget for at etablere og opretholde en sund balance i medlemmernes deltagelse og for at genoprette dysfunktionel adfærd.
  • Opmuntre bestyrelsesmedlemmer til at lære hinanden at kende hinanden og medlemmer af den øverste ledelse – planlægningsmiddage om aftenen før og/eller bestyrelsesfrokoster på dagen for bestyrelsesmødet vil hjælpe i denne henseende.
  • Indarbejd tvisteløsning, ikke kun i organisationens kultur og praksis, men også i bestyrelsen, f.eks.:

Bestyrelsens forretningsorden indeholder principper og procedurer for bilæggelse af tvister 1

Bestyrelsen har en adfærdskodeks, som medlemmerne introduceres til ved indtræden i bestyrelsen – i nogle tilfælde kan tiltrædende blive bedt om at underskrive adfærdskodeksen for at vise, at de har læst og forstået dens konsekvenser for bestyrelsens adfærd.

  • Gennemføre regelmæssige bestyrelsesevalueringer, der omfatter individuel selv- og peer evalueringer. Samtidig kan evaluere specifikke emner som gruppedynamik og om formanden kan opfatte tidlige signaler på konflikter samt evne til at fungere som mediator.

Læs også “Er din bestyrelse dysfunktionel?”

Af Karen Boa. Cert. Exec. ACPC BusinessCoach.