Sådan får du en bestyrelsespost!

– din første bestyrelsespost kan være den vigtigste vej til yderligere bestyrelsesposter

Der er visse usagte spilleregler, det er godt at kende, når du søger din første bestyrelsespost 


af Karen Boa, Executive Businesscoach

I den forgange uge har vi set, at en bestyrelse i en stor dansk bank har taget en drastisk og traditionsbrydende beslutning om at fyre en direktør, kun 18 mdr efter hans ansættelse. Her er bestyrelsen trådt i karakter, da deres strategier og mål ikke menes opfyldt.

Det er en tendens, vi skal begynde at vænne os til. Globalt set er dette almindeligt, men det har vi ikke været vant til i Danmark. “Lunten” er blevet kortere og kravene større.

Kompetencekrav ændres
Det er dermed tydeligt, at de kompetencer der efterspørges til bestyrelser, har ændret sig. Der skal klare og målbare resultater på bordet. Bestyrelseskandidaterne er i konkurrence med både danske og udenlandske kandidater, og der er høje forventninger til kandidaternes kompetencer.

Det stiller krav til headhunterne, som skal blive endnu bedre til at finde de dygtige og kompetente bestyrelsesmedlemmer. De skal ikke kun gå efter dem, som råber højest, men finde dem, der har skabt resultater.

Men det stiller også krav til dem, der ønsker at blive rekrutteret. Derfor er vigtigt at fokusere og få skabt de resultater, man ønsker at blive vurderet på.

Find fællesnævneren for erfaringer
Hvis man har job-shoppet, været væk fra arbejdsmarkedet gennem længere tid, eller har lavet for mange forskellige ting, skal man finde og beskrive, hvad der er fællesnævneren for det man gør og beskrive hvorfor. Det bedste er at dokumentere at man har erfaring, kan fremvise resultater og vigtigst, at man kan komme med relevant viden og kompetencer til bestyrelsesarbejdet, der gør en forskel.

Vær aktiv og byd ind med viden
Når man søger efter bestyrelsesposter, er det nødvendigt at være aktiv deltagende i de netværk man har, og byde ind med viden uden at forlange noget til gengæld. Derigennem skabes tættere relationer, der har tillid til dine evner og dermed kan være ambassadører for dig. Det er her, basis for at blive valgt som kandidat bliver lagt.

Bente Overgaard, Bestyrelsesmedlem og Koncerndirektør i Nykredit, udtalte til et møde i netværket Topkvinder i 2013, at der skal 4 dele til at skabe et kompetent bestyrelsesmedlem.

  • En bestyrelsesuddannelse er ikke længere en option – det er et must.
  • Erfaring fra gulvet, dvs. bundlinien: Forretningen, salget og den direkte kundekontakt.
  • Hand-ons ledelseserfaring, gerne fra flere niveauer.
  • Ro på hjemmefronten.

Dertil kan tilføjes:

  • At skabe et solidt og relationsopbyggende netværk.
  • At fokusere på resultatskabelse indenfor de emner du er god til.
  • Byde ind i bestyrelser med dine kompetencer – i begyndelsen evt. som konsulent.

Du er velkommen til at kontakte Karen Boa via mail karen@bestyrelsesinstituttet.dk, der kan hjælpe med bl.a. kompetenceprofil og Executive coaching, til dit bestyrelsesarbejde.

Læs mere her