Bestyrelsesarbejde

GF holdt bestyrelseskursus for en del af vores lokalbestyrelser, og havde valgt BestyrelsesInstituttet som samarbejdespartner. Vi fik ansvar og pligter på plads, og fik en masse ny inspiration og måder at få optimeret bestyrelsesarbejdet på.

Bestyrelsesgrupper
BestyrelsesgrupperForsikringsselskabet GF

Vi fik gennemgået bestyrelsesansvar, tilsynspligt og hvilke opgaver vi skulle fokusere på. Derudover fik vi en gennemgang af, hvordan vi sammensætter en god bestyrelse. Fik fik også vejledning og sparring på ledelsestil og råderum for funktionerne daglig leder og formand.

Fællesbyg A/S

Uddannelser og kursusforløb

Vores forskellige forløb har et højt udbytteniveau, idet vi arbejder med bestyrelsesarbejde i praksis og med moderne læringsoptimeret undervisning.

Du får både grundig faglig teoretisk viden, der hurtigt omsættes i praksis gennem de mange workshops, der er indbygget i undervisningen. Det sikrer et højt udbytte – uanset dit nuværende niveau.

Også til din organisation
Forløbets indhold kan ud over grundlæggende og udvidet bestyrelsesansvar også tilpasses din organisations særlige forhold i form af ekstra indhold.
Bestyrelsens opgaver differentierer sig i bl.a. institutioner, kommunalbestyrelser, bestyrelser i offentligt/privat samarbejde, idrætsforeninger, i frivillige organisationer mv. Disse differentieringer tages der højde for i et tilpasset forløb.

For bestyrelsesmedlemmer tilbyder vi følgende uddannelser

3 dages uddannelse

Dybdegående uddannelse

Gratis Mini-bestyrelseskursus

UNIK MULIGHED
Deltag på konferencen “Det Gode Generationsskifte”

Udbytte af uddannelse

  • Du får praktisk og anvendelig viden fra dag 1

  • Du får en stor værktøjskasse.

  • Du får bestyrelsens vigtigste dokumenter.

  • Du bliver i stand til at stille udviklende spørgsmål.

  • Du bliver i stand til at skabe en kompetent bestyrelse.

  • Du får certifikat(-er) på dine færdigheder.