Dybdegående bestyrelsesuddannelse

Denne komplette bestyrelsesuddannelse med eksamen indfører dig i alle aspekter omkring bestyrelsesarbejde. Her lærer du at håndtere risikostyring, strategi, ansvar, kommunikation og en masse andre emner.

Uddannelse i professionelt bestyrelsesarbejde

Uddannelsen henvender sig til det professionelle bestyrelsesmedlem, der har huller i viden, og/eller savner et holistisk billede af bestyrelsesarbejdets mange facetter. Undervisningen er fyldt med undervisernes egne erfaringer og anekdoter.

Der er maksimalt 12 deltagere på et hold, hvorved du er sikker på at få fuldt udbytte af undervisningen. Der er tid til dine spørgsmål og kommentarer og til at du får sparring til dine udfordringer fra dels underviseren men også fra de øvrige deltagere.

Denne uddannelse skaber solidt overblik over bestyrelsens udfordringer og hvordan de løses. Vi dykker ned i de enkelte emner, hvor vi både identificerer risici og hvordan bestyrelsen bedst muligt håndterer disse.

Vi skal undervejs løse opgaver, som tager udgangspunkt i vores case-virksomhed, men også dine egne udfordringer kan diskuteres. Hovedparten af opgaverne er baseret på dilemmaer fra virkelighedens bestyrelser.

Tidligere deltagere har under uddannelsen bl.a. fået sparring og rådgivning til ny bestyrelse, sammensætning af bestyrelse, generationsskifte, skabelse af Advisoryboard til en offentlig virksomhed, exit-strategi, udvikling af værdiskabende frivilligt bestyrelsesarbejde og personlig sparring på egne bestyrelsesopgaver, indtræden i bestyrelse, finde bestyrelsespost – og meget mere.

Bestyrelsessimulering

Uddannelsesforløbet afsluttes, som den eneste uddannelse i Danmark, med en omfattende, gennemprøvet hands-on simulation af bestyrelsesarbejde. Simuleringen vil udfordre din erfaring i en fiktiv bestyrelse, hvor du skal agere som professionelt bestyrelsesmedlem med al din viden og kompetence.

Simuleringen kombinerer case-scenarier med faglige viden, og vil udfordre personlig adfærd og interaktion med andre.
Alle anvendte simuleringscases er beskrivelser af oplevede og virkelige hændelser fra bestyrelseslokaler i SMV og ejerledede virksomheder. Dermed bliver simuleringen meget virkelighedstro med mange af de dilemmaer og gordiske knuder også bestyrelsesarbejde indeholder.

Efter endt forløb certificeres du som “Certified Professional Boardmember”.

Modulerne kan også tages individuelt. Modul 2 dog kun efter ansøgning.

De undervisere, der anvendes har en praktisk tilgang, så det ikke bare er teori, men et godt mix af begge dele. Det er spændende cases, der skal løses, så man ikke bare sidder og lytter med også er aktiv.

Jeg kan varmt anbefales uddannelsen, ligesom medlemskabet af Boardmembers Club, hvor netværket dyrkes.

Hans FogAdm. Dir. Forenede A/S

Bestyrelsesuddannelsen indeholder


Modul 1:
Varighed 3 dage

 • Grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejde
 • Arbejdsgrundlag og ansvar
 • Strategi
 • Praktisk bestyrelsesarbejde
 • God Selskabsledelse
 • Indtræden og samarbejde
 • Økonomi
 • Rapportering og kommunikation
 • Bestyrelse vs. direktion

Modul 2:
Varighed 2 x 2 dage:

 • Bestyrelsesmæssige lokale og globale aspekter
 • Risikostyring
 • CSR
 • Globalt ansvar
 • Corporate Finance
 • Formandensrolle
 • Bestyrelsesevaluering
 • Strategisk kommunikation
 • Tendenser og perspektiver
 • Beslutningstagning