Forretningsudvikling

Overvejelser, når du vil tage din virksomhed til næste niveau

, ,

Når iværksættere søger råd om at udvikle deres forretning, uagtet om målet er at fremskynde væksten, tilføre nye muligheder, styring eller at bedre rentabiliteten, giver vi ofte det samme råd: Overvej en bestyrelse og sammensætningen af den.

Virksomhedsejere er både hovedansvarlige og i kronisk tidsmangel. Det er derfor ikke overraskende, at dét at skabe, opretholde eller engagere en bestyrelse ikke bliver prioriteret i virksomheder. Ikke desto mindre kan gode råd fra en stærk bestyrelse med indgående kendskab til din virksomhed være uvurderlig for en god forretningsstrategi og -eksekvering. Og det kan styrke konkurrencefordelene. Faktisk fandt en privat undersøgelse, at næsten halvdelen af respondenterne kategoriserede deres bestyrelse som “uundværlige” eller “meget effektive” til at drive virksomhedens strategi.

Exitplan

Hvis dit mål er at tiltrække en ekstern investor, eller hvis du overvejer et salg på et eller andet tidspunkt i fremtiden, kan bestyrelsen være en “djævelens advokat” for processen og være understøttende for at nå et vellykket resultat. Som rådgiver for private virksomheder har vi set, hvordan stærke bestyrelser kan være et stort aktiv og kilde til strategisk tænkning. Det giver resultater og har stort udbytte for vores kunder.

Bestyrelsens konstruktion

Når du vil stifte en effektiv bestyrelse skal du først tænke på din og virksomhedens ideelle sammensætning. Hernæst hvilke kompetencer, erfaringer og personligheder, der ville være mest gavnlige for din virksomhed.

De mest konstruktive bestyrelsesmedlemmer for iværksættervirksomheder har tendens til at være dem, der selv har stiftet og driver egen virksomhed. Branchespecifik erfaring kan være særlig værdifuld, men i særlige tilfælde behøver det ikke nødvendigvis at være det. Overvej dine ledelsesbehov – er der mangler i erfaring eller ekspertise, hvor et bestyrelsesmedlem kan give vejledning og støtte dine strategiske mål? En anden god tilgang er at søge potentielle bestyrelsesmedlemmer, der har opbygget afdelinger og teams. Dem, der har dyb ekspertise inden for emner som kommunikation, strategi, forsyningskæde eller økonomi.

Bestyrelsens størrelse

Endelig sigter en målrettet størrelse og sammensætning af bestyrelsen på, at skabe balance mellem ledende og ikke-administrerende direktører. Der er ikke noget magisk antal, men ofte arbejder private bestyrelser på fem til syv medlemmer bedst. Et ulige antal anbefales for at undgå stemmelighed, eller man kan vælge at formandens stemmer tæller dobbelt. Husk, at jf. selskabsloven kan den administrerende direktør ikke sidde i bestyrelsen, men han/hun deltager naturlivis altid på møderne.

Udviklende objektivitet

At tiltrække bestyrelsesmedlemmer med de bedste personligheder og den mest relevante erfaring er altid første prioriteret. En anden vigtig prioritet er, at de skal bringe deres objektive og ærlige råd i spil – selvom det betyder at skulle skubbe direktøren eller udfordre status quo. At skabe et miljø for dette er lettere sagt end gjort for mange ejerledere og iværksættere, der er beskyttende og passionerede om deres virksomheder. En bevidst indsats for at holde fast i en oprigtigt kommunikation er altid udbytterigt.

Bestyrelsens honorering

Et andet vigtigt element i at sikre værdiskabende bestyrelsesarbejde er at sørge for, at medlemmerne bliver honoreret efter incentives. I stedet for blot at tilbyde kontant kompensation, kan man overveje at tilbyde medlemmerne en kombination af ejerandele og kontant betaling. At yde den form for “egenkapital” opfordrer til en langsigtet forpligtelse til virksomhedens fremtidige succes. Dette tvinger bestyrelsen til at tænke over virksomhedens vækst på længere sigt, og skaber en interesse i resultater. Typisk er den slags honorering mere værd end kontantbetalingerne, for begge parter.

Evaluering og rekruttering

Når du har samlet din bestyrelse, skal du sætte vilkårene for at sikre, at der er muligheder for at skifte kompetencerne over tid. Det er en god idé at vælge bestyrelsesmedlemmer for to-treårige perioder, så kompetencer og mix af direktører opfylder de udviklende forretningsbehov. De mest succesrige virksomheder har ofte valgt at foretage en årlig bestyrelsesevaluering. Det bør også gøres i mindre bestyrelser.

Hvis evalueringen viser, at virksomheden skal forfølge en ny bestyrelseskandidat med et bestemt sæt færdigheder eller forretningsforbindelser, er det absolut nødvendigt at henvende sig til potentielle perspektiver på den rigtige måde og så tidligt i processen, som muligt. Mange bruger de etablerede forbindelser, men det giver ikke altid det ønskede resultat. Vi anbefaler at bruge vores rekrutteringskonsulenter, der er specialiseret i at finde kandidater til bestyrelsesposter – med succes.

Fremadrettet samarbejde

Når du og virksomheden bevæger jer fremad, skal du huske på, at incitamentet for at tilføje bestyrelsesmedlemmer sjældent er et resultat af større virksomhedsændringer eller skiftende strategi. Oftere er det drevet af et ønske om løbende at finjustere virksomheden og dens retning, og vellykkede bestyrelsesudnævnelser bør baseres på tillid, respekt og samarbejde.

Når vi rekrutterer til en bestyrelse vil vi gennemgå en fast proces for netop at imødekomme de behov, en virksomhed har.

Det kan du læse mere om her

Af Karen Boa, Headhunter, Cert. exec. Businesscoach ACPC

 

Læs mere

Sådan hentes værdifuld feedback fra din bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning